Hlbšie pravdy o ľudskom bytí

Čo sa inde nevošlo

Moderátor: Moderátori

m.s.
Člen fóra
Člen fóra
Príspevky: 161
Dátum registrácie: Ne Okt 22, 2006 11:20

Re: Hlbšie pravdy o ľudskom bytí

Príspevok od používateľa m.s. »

Všetkým! Extrémne naliehavé! Ako sa v čase vojny vyhnúť karme?

Otázka: „V dnešnej dobe vidím veľké riziko v podpore ktorejkoľvek z dvoch bojujúcich strán vojnového konfliktu, pretože z duchovného hľadiska si tým môžeme nadviazať vinu, alebo inak povedané, karmu.

Ak sa napríklad pozrieme do doby krátko pred vojnou, na obidvoch stranách prebiehal úplne rovnaký, hrubý testovací a vakcinačný nátlak na obyvateľstvo. A čo sa týka vojny samotnej, na obidvoch stranách konfliktu bojujú žoldnieri za peniaze. Spolu s nimi nasilu a proti svojej vôli zmobilizovaní muži. Okrem nich bojujú na obidvoch stranách aj zločinci, ktorí si tým zaistili odpustenie trestu. Obidve strany robia hrozné veci, pretože vojna je taká. Každý deň dochádza k vzájomnému zabíjaniu a ak si napríklad vezmeme pod drobnohľad spomínaných zločincov, budú s najväčšou pravdepodobnosťou aj vo vojne konať zločinne.

Keď za takejto situácie niekto podporuje jednu, alebo druhú stranu, podporuje tým zároveň aj jej zabíjanie aj jej zločincov, na základe čoho začnú byť vlákna jeho karmy spájané so všetkým tým desivým, čo sa deje na frontovej línii.

Moja otázka znie, čo robiť za tejto situácie, keď nemožno podporovať ani jednu stranu bez toho, aby nedošlo k nadviazaniu karmy? Čo robiť, keď ale na druhej strane človek cíti, že nemôže zostať úplne ľahostajný? Že by mal svojim, minimálne vnútorným postojom, predsa len podporiť to, čo je správne a čo by viedlo k mieru? Môžete mi nejako poradiť v tejto dileme?“

Odpoveď: Ďakujem za položenie nesmierne závažných otázok, s ktorými v poslednej dobe zápasím aj ja sám. Čo teda urobiť, keď nemôžeme vnútorne podporiť víťazstvo jednej, alebo druhej strany vojnového konfliktu bez toho, aby sme si nenadviazali karmu a neboli spojení so všetkým vraždením a zverstvami? Koho podporiť? Podporme víťazstvo tretej strany! Podporme víťazstvo Svetla!

Svetlo Božie, ktoré sa v dnešnej dobe očisty nachádza vo zvýšenej miere v blízkosti našej zeme, urobí potom samo presne to, čo treba. Pomôže tej strane konfliktu, ktorá je toho hodná, ak je nejaká z nich vôbec hodná jeho pomoci, a vyvolá dianie, s ktorým by sme vôbec nepočítali, a ktoré privedie všetko presne tam, kam má.

My ľudia vidíme veci vždy iba zjednodušene. Nevidíme ich a nemôžeme ich vidieť vo všetkých súvislostiach. Svetlo však vníma aj tie najjemnejšie súvislosti, a preto môže zasiahnuť správnym spôsobom tak, ako by to človek nikdy ani nepredpokladal.

Dôverujme preto Svetlu Najvyššieho! Dôverujme jeho Všemúdrosti a jeho múdremu riadeniu všetkých vecí. Neprajme si v súčasnom vojnovom konflikte víťazstvo jednej, alebo druhej strany, aby sme sa nezaťažili karmou. Vo vojne, ktorá prebieha, si prajme víťazstvo Svetla! Týmto spôsobom podporíme tú najsprávnejšiu stranu! Prianie víťazstva Svetla vo vojne je tým najlepším, čo vôbec môžeme urobiť, pretože všetko, čo z toho vzíde, bude tým najlepším riešením, aké za danej situácie môže vôbec byť, a k akému by ľudia samotní nikdy nedospeli.

Svojim vnútorným posilňovaním tej najsprávnejšej strany, čiže víťazstva Svetla vo vojne, zostaneme zároveň ušetrení karmy, ktorú by sme si nevyhnutne nadviazali, keby sme si priali víťazstvo jednej, alebo druhej strany, a týmto spôsobom sa karmicky spojili so všetkými zločinmi, ktoré nami podporovaná strana vo vojne koná.

Človek má pri akomkoľvek probléme tendenciu, vyriešiť ho čo najlepšie podľa svojich vlastných predstáv. Dokonca i keď sa modlí, modlí sa tak, že má predstavu o tom, čo by chcel dosiahnuť a potom prosí Stvoriteľa, aby mu splnil jeho prianie. Preto však zostáva väčšina modlitieb nevypočutá. Lebo Najvyšší nikdy neplní obmedzené priania ľudí, ale vo svojom všeobsiahlom poznaní súčasnosti, minulosti a budúcnosti dáva človeku vždy to, čo je pre jeho najvnútornejšiu duchovnú osobnosť to najlepšie. Preto sa väčšina našich modlitieb nikdy neplní takým spôsobom, akým chceme, ale takým spôsobom, ako je to pre nás vnímané zo Svetla, ako to najlepšie.

A takto je to aj v súčasnej vojne. Podporovanie jednej, alebo druhej strany reprezentuje iba náš vlastný, ľudský názor na to, kto by mal v konflikte zvíťaziť. To ale nevyhnutne rozdeľuje spoločnosť na dva protichodné, nenávistné tábory, pričom z emócií vzájomnej nevraživosti a nenávisti najviac profituje temno. Uniknúť z pasce temna, ktoré rozdeľovaním spoločnosti ľudí manipuluje k nenávisti a k nadviazaniu karmy je možné len podporou tretej strany. Strany víťazstva Svetla!

Lebo skutočná Múdrosť spočíva jedine vo Svetle! Skutočná Múdrosť spočíva jedine v dôvere v hodnoty Svetla! Víťazstvo Svetla a jeho hodnôt je tým pravým, čo máme vnútorne i navonok podporovať! Máme to podporovať vo všetkých veciach, a teda i vo vojne. Dôverujme jedine Svetlu a jedine jeho víťazstvo podporujme!

A Svetlo nájde samo správnu cestu, aby v súlade s Božou Vôľou priviedlo veci k tomu najlepšiemu výsledku, aký je len za danej situácie možný. A to tak, ako by to nedokázal predvídať žiaden človek vo svojom obmedzení chápavosti, ale len Svetlo Božie vo svojej Všemúdrosti.

Hovorí sa, že kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. V bitke dvoch strán vojnového konfliktu preto podporujme tretiu, víťaznú stranu! Stranu Svetla! Nech Svetlo Božie privedie veci na zemi tam, kde majú byť a prinesie mier!

A všetci ľudia, ktorí to dokážu pochopiť, sa môžu stať svojim vnútorným naladením, svojou vrúcnou a úprimnou túžbou po víťazstve Svetla v súčasnom hroznom vojnovom konflikte masívne nápomocní k tomu, aby sily Svetla skutočne zvíťazili, a aby priviedli na zemi všetko tam, kde je to potrebné. Ak budeme vnútorne podporovať víťazstvo tej najsprávnejšej strany, môžeme aj my samotní výrazne prispieť k dosiahnutiu tohto víťazstva.

Lebo žiaľ, nie je jednoducho možné podporovať jednu z dvoch bojujúcich strán a zároveň sa dištancovať od jej zabíjania a jej zločinov, pretože temný tieň tohto previnenia proti prikázaniu „Nezabiješ“ bude na nás dopadať, či už chceme, alebo nechceme.

Prajem preto všetkým, aby sa v dnešnej zlomovej dobe zbytočne nezaťažovali karmou, ktorou nemusia.

Nech Svetlo Božie zvíťazí na zemi!

PS. Pozrite si aspoň zbežne tieto videá a skúste sa do nich vcítiť. Toto predsa nikto z nás nechce! Nikto nechce nezmyslené vzájomné zabíjanie mladých ľudí, ktorí majú celý život pred sebou. A nikto za to nechce niesť časť viny, pretože to podporoval vo forme podpory tej, alebo onej strany.

https://www.youtube.com/watch?v=Xbo8ZzALDPk

https://www.youtube.com/watch?v=vEUDhfqwUNc
m.s.
Člen fóra
Člen fóra
Príspevky: 161
Dátum registrácie: Ne Okt 22, 2006 11:20

Re: Hlbšie pravdy o ľudskom bytí

Príspevok od používateľa m.s. »

Pozor! Čo nosíme v hlavách, budeme čoskoro reálne prežívať!

S nepochopením a smútkom hľadia bytosti, ktoré tkajú náš osud, na neutešený vnútorný stav ľudstva, reprezentujúci jeho chcenie. Na základe neho sú totiž nútení tkať ľuďom osud, plný nešťastia.

S nepochopením a smútkom hľadia tkáči osudu na duchovný spánok ľudstva a na jeho odtrhnutie od harmonického života vo stvorení, žitého v súlade s prírodou a s prírodnými bytosťami. Žitého v súlade s ľudským svedomím a cítením. Žitého v súlade s poznaním pravého zmyslu života a v súlade s Vôľou Stvoriteľa.

Od tohto všetkého sú dnešní ľudia vnútorne i navonok na míle vzdialení, a na základe tohto ich nesprávneho vnútorného nastavenia osobnosti pre nich tkáči osudu nemôžu tkať nič iné, ako nešťastie. Už to formujú v jemnejšej úrovni v okolí každého jednotlivca, aby sa to napokon prejavilo aj čisto fyzicky a hmotne.

Nebude pred tým úniku! Ani keby sa niekto chcel skryť až na kraji sveta, v nejakej neobývanej oblasti, alebo keby zaliezol do atómového krytu, úplne všade nás nájde naše vlastné vnútro, ktoré sa pre nás stane realitou a prežívanou skutočnosťou. Čo sme si vnútorne nachystali, to na nás nakoniec zvonka doľahne.

Avšak za všetko to trpké, čo je pod tlakom Svetla už nachystané a zanedlho sa prejaví, budú ľudia obviňovať druhých. Ľudia nebudú chcieť pochopiť, že vonkajšie prežívanie, ktoré sa ich bude bolestne dotýkať, je dôsledkom ich vlastného vnútorného stavu, prejavujúceho sa absolútnym omylom v chápaní zmyslu života. Že je to zákonitým dôsledkom ich vlastného odklonu od Vôle Stvoriteľa i od svojho citu a svedomia.

Neschopnosť chápať tieto skutočnosti a ich podceňovanie bude ľuďom prinášať stále ťažšie a ťažšie prežívania. Budú na nich čoraz viacej doliehať a v nepochopení, o čo tu vlastne ide, to bude v ľuďoch vzbudzovať hnev a hrubé jednanie voči iným. Budú súdiť, prenasledovať a obviňovať blížnych, že oni za to môžu.

Ľudia nebudú chcieť za žiadnu cenu pochopiť, že ich prežívanie nespokojnosti, bolesti, zmaru a dezilúzie je len dôsledkom vnútorného stavu ich samotných. Že tlak Svetla a ruky tkáčov osudu prinášajú do prežívania každého človeka zákonité zrkadlenie jeho vlastného vnútorného stavu.

Takýmto spôsobom sa milióny ľudí dostanú do bludného kolotoča negatívneho myšlienkového stereotypu. Ten im bude v zrkadlení ich vlastného vnútra prinášať stále ťažšie a ťažšie prežívania, čo bude vyvolávať nárast hnevu a obviňovania iných. Takýto vnútorný postoj však bude prinášať ďalšie negatívne prežívania a bludný kruh otáčajúcej sa negativity bude stále pokračovať. A to buď dovtedy, kým to osobnosť človeka úplne nezničí, alebo dovtedy, kým sa človek nespamätá, neuvedomí si tieto skutočnosti a nevystúpi zo smrtiaceho bludného kruhu negativity.

Pochopiť, že sme uviazli v pasci svojho vlastného, nesprávneho spôsobu myslenia a nesprávneho prístupu k svetu, a dostať sa von z tejto pasce nebude také ľahké, pretože negatívne myšlienkové schémy sa nás budú stále snažiť sťahovať k sebe. Kto sa bude chcieť z toho vymaniť, bude to od neho vyžadovať ťažký vnútorný zápas. Bude to vyžadovať trvalú snahu o udržiavanie čistých myšlienok a radostného, dobrotivého, ústretového naladenie voči ľuďom i svetu.

Najsmutnejšie však je, že mnohí ľudia sú až tak duchovne vlažní a duchovne slabí, že jednoducho nedokážu vystúpiť z tohto bludného kolotoča a nedokážu sa trvalo vzchopiť k čistejšiemu prístupu k životu. Milióny ľudí budú musieť viesť naozaj ťažký vnútorný zápas o seba samých. Ťažký zápas o pretrhnutie reťazenia negativity a o oslobodenie svojej osobnosti.

A predsa, keď sa na celú vec pozrieme z druhej, z tej lepšej stránky, nie je to všetko vôbec až tak ťažké. Lebo hoci Svetlo Božie, vyvolávajúce očistu, bude na jednej strane tiesniť a zraňovať všetko nesprávne stojace vo stvorení, bude na druhej strane nebývalým spôsobom pomáhať každému pri jeho vážnej snahe o vnútornú očistu.

Treba pochopiť, že ak sa v našom vnútri nachádza príčina všetkého zlého, čo nás bude v očiste deptať, nachádza sa tam i možnosť zmeniť to. Nachádza sa tam možnosť zmierniť, alebo dokonca úplne odkloniť negatívny úder, už sformovaný rukami tkáčov osudu a pripravený nás zasiahnuť. Jedine my sami máme v rukách možnosť vlastnej záchrany, spočívajúcu vo vnútornej zmene k čistému a duchovne hodnotnému životu. Čím výraznejšia bude táto zmena, tým výraznejšie môžeme zoslabiť najtvrdšie údery osudu, alebo môžeme dokonca spôsobiť iba jeho symbolické rozuzlenie.

Vystúpenie z bludného kruhu negativity spočíva v obnovení duchovnej vnímavosti. Spočíva v tom, že dáme priestor nášmu duchovnému vnútru prejavovať sa vo všetkých chvíľach dňa. Že dáme v sebe priestor prirodzenej detskosti ducha, prejavujúcej sa čistou radosťou z bytia. Že dáme v sebe priestor čistej, radostnej dobrosrdečnosti a ústretovosti voči iným. Že dáme v sebe priestor cnostnému životu a dôvere v Božiu Lásku a Spravodlivosť, ktoré riadia všetko dianie vo stvorení. Že v sebe prebudíme odhodlanie vždy dobrotivo jednať s inými. Že dáme v sebe priestor rozvíjaniu poznania Vôle Stvoriteľa i poznania skutočného zmyslu nášho bytia. Že sa vždy prikloníme na stranu dobra, prostredníctvom svojho ušľachtilého a čistého prístupu ku všetkému, čo nás denne stretáva.

Hovorí sa: „Pomôž si sám človeče, aj Boh ti pomôže.“ Múdrosť tohto úslovia spočíva v tom, že prvý krok sám v sebe a sám za seba musí vždy urobiť človek samotný. Iba naše vlastné, vážne odhodlanie pre zmenu k čistejšiemu a lepšiemu nám môže otvoriť brány ku všetkým Božím pomociam, pretože pomoc zo Svetla nemôže nikdy prísť tam, kde k tomu človek nedá prvotný podnet v sebe samom. Len vtedy, keď sa začne v človeku jeho duch konečne správne hýbať, môže začať k nemu prúdiť požehnanie zo Svetla. A keby snáď mal na svojej novo započatej ceste k Svetlu aj tisíckrát padnúť, Svetlo mu vždy podá pomocnú ruku, pomôže mu znovu vstať a kráčať ďalej.

Na tejto našej ceste sú nesmierne cenné aj tie najmenšie a najnenápadnejšie prejavy pravého človečenstva, ako je povzbudenie iných dobrým slovom, ako je podpora správneho rozhodnutia blížneho, ako je radosť zo šťastia druhých a podobne. Toto všetko nie sú vôbec žiadne maličkosti, ale nesmierne cenné prejavy ducha na jeho ceste k Svetlu.

Toto je pravé duchovné bohatstvo! V tomto spočíva sila, schopná meniť svet k lepšiemu, a to prostredníctvom zmeny jednotlivca. Lebo zmena spoločnosti a sveta k lepšiemu vedie jedine cez vnútorné zjasnenie a zušľachtenie jednotlivcov.

Staňme sa preto konečne duchovnými! Čas k tomu dozrel, doba nás k tomu volá a nikto by nemal prepočuť jej naliehavé volanie. Volanie a výzvu k tomu, aby sme sa všade tam, kde sa nachádzame, stali nositeľmi ľudskej dôstojnosti a čistej ušľachtilosti vo všetkých prejavoch a formách, ktoré k tomu patria.

v spolupráci s https://smeromkzivotu.blogspot.com/
Napísať odpoveď